HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - UBND QUẬN 1

CÔNG NHẬN DANH HIỆU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP LẦN ĐẦU ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

Các ô có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập. Quý khách vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi đăng ký hồ sơ.

1. Thông tin đăng ký

2. Hồ sơ đính kèm.

Vui lòng chọn file không quá 10 MB và chỉ với định dạng sau: .pdf
Số TT Tên hồ sơ kèm theo File đính kèm
1 Báo cáo thành tích (02) năm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan) (*)
2 Công văn đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp huyện (*)
3 Bản tự đánh giá (*)
 
Copyright © 2020, Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1