HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - UBND QUẬN 1

CÔNG NHẬN KHU PHỐ VĂN HÓA

Các ô có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập. Quý khách vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi đăng ký hồ sơ.

1. Thông tin đăng ký

2. Hồ sơ đính kèm.

Vui lòng chọn file không quá 10 MB và chỉ với định dạng sau: .pdf
Số TT Tên hồ sơ kèm theo File đính kèm
1 Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Khu phố văn hóa của UBND phường (*)
1 Biên bản họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa (*)
2 Bản đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa (*)
4 Bản tự đánh giá (*)
 
Copyright © 2020, Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1