HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - UBND QUẬN 1

KHU PHỐ VĂN HÓA / CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,
DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

* Hướng dẫn:
- Để đăng ký hồ sơ mới: Chọn đúng loại hồ sơ đăng ký cần đăng ký
- Để tra cứu thông tin hồ sơ: nhập Số biên nhận và nhấn Tra Cứu
- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ phòng Văn hóa thông tin (028) 3939.0814
- Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật qua số (028) 3822.5561

Copyright © 2020, Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1